Od Autorki

Teksty oraz zdjęcia zamieszczone na tym blogu są mojego autorstwa (jeśli jest inaczej, podaję źródło), stanowią więc moją własność.
Nie wyrażam zgody na ich kopiowanie, cytowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez mojej wiedzy oraz bez podania adresu tego blogu.
(Ustawa o prawach autorskich - Dz.U. z dnia 4 lutego 1994 r., nr 24, poz. 83)

piątek, 18 lipca 2014

1.719. Mandela

"Nikt nie rodzi się z uczuciem nienawiści do drugiej osoby za kolor skóry, pochodzenie czy religię".

"Ludzie uczą się nienawiści, więc jeśli mogą nauczyć się nienawidzić, mogą też nauczyć się kochać, bo miłość to uczucie bliższe człowiekowi niż jej przeciwieństwo".

"W życiu nie liczy się sam fakt istnienia. Wartości nadaje mu dopiero wpływ, jaki mamy na życie innych".

"Edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmienić świat".

"Bo żeby być wolnym, nie wystarczy zrzucić okowy, lecz trzeba żyć tak, by szanować i poszerzać wolność innych".

"Największą wartością w życiu nie jest brak porażek, lecz podnoszenie się po każdym upadku".

Mandela: Droga do wolności